Hướng dẫn học sinh: Quy trình rửa tay 6 bước của Bộ y tế

https://www.youtube.com/watch?v=XUheo7bovUw

Các em hãy rửa tay đúng theo các bước hướng dẫn nhé!